• 6 cách để “lên dây cót” tinh thần trong thời điểm đầu năm học

  6 cách để “lên dây cót” tinh thần trong thời điểm đầu năm học

 • Mấy lời khuyên sinh viên y khoa

  Mấy lời khuyên sinh viên y khoa

 • Đôi dòng về chuyên ngành y khoa (của một sinh viên y đang trước ngưỡng chọn chuyên ngành)

  Đôi dòng về chuyên ngành y khoa (của một sinh viên y đang trước ngưỡng chọn chuyên ngành)

 • Những sinh viên Việt có tiếng tại Harvard

  Những sinh viên Việt có tiếng tại Harvard

 • Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo

  Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo

Mục lục

Skip Navigation Links.
Collapse CHƯƠNG VIII: BỆNH THẦN KINH NGOẠI VI DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNGCHƯƠNG VIII: BỆNH THẦN KINH NGOẠI VI DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
I. Tỷ lệ mắc bệnh
II. Đại cương về đái tháo đường
III. Cơ chế bệnh sinh thương tổn thần kinh ngoại vi do đái tháo đường
IV. Sinh lý bệnh thương tổn thần kinh ngoại vi do đái tháo đường
V. Lâm sàng thương tổn thần kinh ngoại vi ở người đái tháo đường
VI. Chẩn đoán điện bệnh thần kinh ngoại vi ở người đái tháo đường
VII. ĐIều trị bệnh thần kinh ngoại vi do đái tháo đường
VIII. Phòng bệnh thần kinh ngoại vi do đái tháo đường
Collapse CHƯƠNG IX: BỆNH CÁC DÂY THẦN KINH SỌ NÃOCHƯƠNG IX: BỆNH CÁC DÂY THẦN KINH SỌ NÃO
Phần 1. Viêm đa dây thần kinh khứu giác
Phần 2. Viêm dây thần kinh thị giác (Optic Neuritis)
Phần 3. Liệt các dây thần kinh vận nhãn
Phần 4. Đau dây V
Phần 5. Liệt mặt
Phần 6. Đau dây thần kinh trung gian Wrisberg
Phần 7. Cơn co cứng nửa mặt
Phần 8. U dây VIII và hội chứng tiền đình
Phần 9. Đau dây IX
Phần 10. Liệt dây X
Phần 11. Liệt dây XI
Phần 12. Liệt dây XII
Collapse CHƯƠNG V: BỆNH CÁC DÂY THẦN KINH SỐNG NGỰC (N. THORACIQUE)CHƯƠNG V: BỆNH CÁC DÂY THẦN KINH SỐNG NGỰC (N. THORACIQUE)
I. Giải phẫu
II. Đau dây thần kinh gian sườn
Collapse CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ BỆNH THẦN KINH NGOẠI VICHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ BỆNH THẦN KINH NGOẠI VI
I. Đặc điểm chung
II. Đặc điểm giải phẫu thần kinh ngoại vi
III. Sự thoái hóa và tái sinh các sợi thần kinh
IV. Phân loại bệnh thần kinh ngoại vi
V. Nguyên nhân thương tổn thần kinh ngoại vi
VI. Cơ chế thương tổn thần kinh ngoại vi
VII. Triệu chứng lâm sàng bệnh thần kinh ngoại vi
VIII. Lượng giá sức cơ bằng tay
IX. Điều trị bệnh thần kinh ngoại vi
Collapse CHƯƠNG VI: BỆNH THẦN KINH CHI DƯỚICHƯƠNG VI: BỆNH THẦN KINH CHI DƯỚI
I. Giải phẫu
II. Lâm sàng
Collapse CHƯƠNG 4: BỆNH CÁC DÂY THẦN KINH CHI TRÊNCHƯƠNG 4: BỆNH CÁC DÂY THẦN KINH CHI TRÊN
I. Liệt dây thần kinh quay (C5, C6, C7, C8)
II. Liệt dây thần kinh giữa (C6, C7, C8, D1)
III. Liệt dây thần kinh trụ (C8, D1)
IV. Liệt dây thần kinh mũ (C5, C6)
V. Liệt dây thần kinh cơ bì (C5, C6)
VI. Liệt dây thần kinh cơ răng to (C5, C6, C7)
Collapse CHƯƠNG VII: VIÊM ĐA DÂY THẦN KINH, VIÊM NHIỀU DÂY THẦN KINH VÀ VIÊM ĐA RỄ - DÂY THẦN KINHCHƯƠNG VII: VIÊM ĐA DÂY THẦN KINH, VIÊM NHIỀU DÂY THẦN KINH VÀ VIÊM ĐA RỄ - DÂY THẦN KINH
Phần 1. Viêm đa dây thần kinh
Phần 2. Viêm đa dây thần kinh theo nguyên nhân
Phần 3. Viêm nhiều dây thần kinh
Phần 4. Viêm đa rễ - Dây thần kinh cấp tính nguyên phát (Hội chứng Guilain - Barre)
Collapse CHƯƠNG III: BỆNH CỦA CÁC RỄ, ĐÁM RỐI VÀ DÂY THẦN KINH SỐNG CỔCHƯƠNG III: BỆNH CỦA CÁC RỄ, ĐÁM RỐI VÀ DÂY THẦN KINH SỐNG CỔ
I. Bệnh của rễ, đám rối và dây thần kinh sống cổ trên
II. Bệnh của rễ, đám rối và dây thần kinh sống cổ dưới
III. Hội chứng khe các cơ bậc thang
IV. Hội chứng khe trên lồng ngực
V. Hội chứng cơ ngực bé
VI. Hội chứng vai - bàn tay
VII. Hội chứng vai - gáy và hôi chứng cổ - vai - cánh tay
Collapse CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP THĂM DÒ ĐIỆN SINH LÝ TRONG BỆNH THẦN KINH NGOẠI VICHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP THĂM DÒ ĐIỆN SINH LÝ TRONG BỆNH THẦN KINH NGOẠI VI
I. Lịch sử các phương pháp
II. Điện sinh lý trong chẩn đoán bệnh thần kinh ngoại vi
III. Chẩn đoán điện cổ điển
IV. Một số phản ứng điện bình thường và bệnh lý
V. Đo tốc độ dẫn truyền thần kinh
VI. Ghi sóng F
VII. Phản xạ H
VIII. Điện thế kích thích cảm giác thân thể
IX. Điện thế kích thích vận động (motor evoked potential)
X. Phản xạ nháy mắt
XI. Ghi điện cơ
MỤC LỤC